APEL DO MIESZKANCÓW SŁOPNIC! AKTUALIZACJA

Szanowni mieszkańcy gminy Słopnice, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów, apelujemy o stosowanie się do komunikatów podawanych w mediach, jak również przekazujemy ważne informacje na temat ograniczeń w funkcjonowaniu urzędów i instytucji na terenie gminy.

Ważnym sposobem przeciwdziałania epidemii jest ograniczenie liczby potencjalnych kontaktów, sprzyjających szerzeniu infekcji. APELUJEMY! Przede wszystkim do osób, które wracają z zagranicy aby przez pierwsze dni pobytu w domu, do niezbędnego minimum, ograniczyły kontakt z innymi osobami oraz wyjazdy i wizyty w sklepach, kościołach i innych miejscach publicznych, a wszystkie możliwe sprawy załatwiały TELEFONICZNIE. O odpowiedzialność uprasza się także osoby z ich otoczenia. Lekkomyślność i lekceważenie powagi sytuacji może doprowadzić do olbrzymich konsekwencji.
Apelujemy również do wszystkich pozostałych mieszkańców Słopnic, aby w obecnej sytuacji załatwiali tylko i wyłącznie sprawy bardzo pilne!


KONTAKT Z URZĘDEM GMINY SŁOPNICE
Jeżeli wybierasz się do Urzędu Gminy w pierwszej kolejności zadzwoń! Niech o konieczności osobistej wizyty zdecyduje pracownik. Kontakt telefoniczny - tel. 18 3326 200.  URZĄD GMINY SŁOPNICE od poniedziałku 16.03.2020 r. jest zamknięty dla petentów. Wizyta w Urzędzie jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Wszelkie sprawy w miarę możliwości prosimy załatwiać w formie elektronicznej.
email: gmina@slopnice.pl oraz platformę ePUAP.
www.slopnice.pl

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TELEFONÓW


Bez zmian obowiązuje telefon alarmowy w sprawach awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: (+48) 609 438 588
Punkt SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH przy oczyszczalni ścieków w Słopnicach nieczynny  do odwołana.

TELEFONY KONTAKTOWE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej również jest zamknięty dla petentów. Obsługa bezpośrednia możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W sprawach pomocy społecznej tel.  (+48) 515 893 856
W sprawach świadczeń rodzinnych, 500+, Karty Dużej Rodziny: (+48) 511 299 657
W innych sprawach: (18) 3347433.

KONTAKT ZE SZKOŁAMI I PRZEDSZKOLAMI
Rodzicu! W szkołach odbywają się dyżury, zatem wszystkie pilne sprawy załatwisz telefonicznie, a  jeżeli to konieczne zostaniesz poproszony o osobistą wizytę. W sprawie wydawania zaświadczeń należy również wcześniej skontaktować się telefonicznie.
Sekretariaty szkół czynne są w godzinach 08:00 – 11.30, ale wejście na teren szkoły  możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Po tych godzinach wskazany jest kontakt  na podany telefon komórkowy.
 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Sekretariat: 18 3326 460
tel. (+48) 793 950 722


ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA
Sekretariat: 18 3348 020
tel. (+48) 793 978 866

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
Sekretariat: 18 3326 315
tel.  (+48) 669 865 002

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
Sekretariat: 18 3348 005
tel. (+48) 793 683 322

 

Uczniu i studencie! Czas wolny od zajęć dydaktycznych nie oznacza ferii! Nauczyciele przesyłają uczniom zadania domowe. Jeżeli nie ma takiej konieczności, nie wychodź z domu. Do kontaktu ze znajomymi używaj środków komunikacji elektronicznej! Rozmowa telefoniczna, SMS, FaceTime, Messenger to idealny sposób na kontakt w obecnej sytuacji.


Na terenie gminy Słopnice zostały również odwołane wszelkie zajęcia, koła zainteresowań, jak również wynajem sal i boisk sportowych należących do szkół.  


SPOSÓB KONTAKTU Z OŚRODKIEM ZDROWIA
Pacjencie! Jeżeli potrzebujesz pilnej porady lekarza, w pierwszej kolejności ZADZWOŃ do Ośrodka Zdrowia pod nr. 18 3326 004 lub 18 3340 405 a tam uzyskasz wszystkie potrzebne informacje. Zostaniesz bezpośrednio umówiony na wizytę bądź poinstruowany co do dalszego działania. Wystawione e-recepty bez problemu wykupisz w aptekach!


KONTAKT Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ
Gminna Biblioteka Publiczna zostaje zamknięta dla czytelników do 25.03.2020 r.
W razie pytań lub spraw pilnych należy kontaktować się pod numerem  (+48) 781 299 220 lub (+48) 668 645 331, e-mail: biblioteka@slopnice.pl


GMINNY KOMPLEKS SPORTOWY
Do 25 marca br. boisko sportowe pozostaje zamknięte. Nie będą odbywać się żadne sparingi, treningi i inne zaplanowane działania i spotkania.

 

Szanowni Państwo!
Epidemia koronawirusa jest faktem i nie da się go skutecznie zwalczyć. Jedynym sposobem jest niedopuszczenie do jego rozprzestrzeniania i wygaszenie epidemii, na co najskuteczniejszym sposobem jest ograniczenie kontaktów do niezbędnego minimum. Prosimy o bezwględne podporządkowanie się komunikatom i rozporządzeniom  podawanym przez odpowiednie służby publiczne (Rząd, GIS, Ministerstwo Zdrowia,samorządy oraz parafie).  Skala realnego zagrożenia jest ogromna i nie ma możliwości kontrolowania postępowania poszczególnych osób. To sami musimy mieć świadomość zagrożenia i kontrolować nasze zachowania oraz zachowanie naszych rodzin, bo od tego zależy bezpieczeństwo wszystkich współobywateli. Dlatego apeluję do każdego mieszkańca o rotropność, rozsądek i samokontrolę oraz zastosowanie się do zarządzeń, zaleceń i instrukcji postępowania. Apel ten kieruję do Państwa wspólnie z proboszczami miejscowych parafii ze Słopnic Dolnych i ze Słopnic Górnych. 
                                                                                                     Wójt Gminy Słopnice
                                                                                                             Adam Sołtys