RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2019

Od zeszłego roku organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są do przygotowania oraz przedstawienia raportu o stanie gminy za poprzedni rok. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu o stanie Gminy Słopnice za rok 2019.

Obowiązek sporządzenia przez wójta raportu o stanie gminy, reguluje art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Raport Gminy Słopnice za rok 2019 został przekazany Radzie Gminy Słopnice na sesji, która odbyła się 15 maja 2020 roku. O terminie debaty z udziałem mieszkańców poinformujemy państwa po wyznaczeniu terminu sesji, podczas której odbędzie się dyskusja nad raportem.

 

Raport o stanie Gminy Słopnice za 2019 rok znajduje się w załączniku oraz jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słopnice.