"JAN PAWEŁ II PRZYJACIEL DZIECI"

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach w ramach innowacji pedagogicznej z religii, został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny dla klas I-IV „Jan Paweł II przyjaciel dzieci” oraz konkurs wiedzy dla klas V-VIII „ Życie Św. Jan Pawła II”.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, do komisji konkursowej spłynęło wiele pięknych, ciekawych i twórczych prac.

Innowacja pedagogiczna, realizowana w ciągu całego roku szkolnego,  jest odpowiedzią na obchody 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla wszystkich etapów edukacyjnych. Jest to potrzeba przypomnienia osoby świętego Jana Pawła II oraz jego nauczania. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poznawania osoby Wielkiego Polaka.

 

Wyniki konkursów oraz galeria prac konkursowych zaprezentowane są na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych. 

 

Ponadto 18 maja 2020 r, w dzień urodzin św. Jana Pawła II, nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych wraz z Dyrekcją udali się pieszo na Mogielicę, gdzie znajduje się krzyż papieski, żeby oddać hołd Papieżowi Polakowi.

 

GALERIA