NOWA PRACOWNIA JĘZYKOWA

Szkoły stają się coraz bardziej nowoczesne, a to wszystko za sprawą nowej pracowni do nauki języków obcych w Zespole Placówek Oświatowych. 25 marca 2021 roku zostało ukończone kompletowanie nowej pracowni językowej, sfinansowanej ze środków własnych Gminy Słopnice.

 

Klasopracownia zyskała dwadzieścia cztery stanowiska wyposażone w zestawy słuchawkowe z mikrofonem, tablicę interaktywną oraz umeblowanie. Biurko dla prowadzącego zajęcia zostało wyposażone w nowy komputer, centralkę do obsługi słuchawek i mikrofonów oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem dla nauczyciela.

Wstępne szkolenie dla nauczycieli języków obcych przeprowadził Pan Grzegorz Wołoszyn.

Mamy nadzieję, że stosowanie innowacyjnych metod nauczania, w tym multimedialnych, wpłynie na podniesienie, jakości i efektywności nauczania.

Pracowania językowa ułatwi indywidualizację procesu nauczania, pozwoli skutecznie doskonalić wymowę oraz umiejętności rozumienia ze słuchu. Zestaw słuchawkowy pomoże uczniom skupić się na głosie nauczyciela oraz na nagraniach, jak również umożliwi przełamywanie bariery językowej.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 38 950,00 zł.

Serdeczne dziękujemy za nowoczesną pracownię, która pozwoli z większą efektywnością rozwijać kompetencje i umiejętności naszych uczniów - dodaje dyrekcja oraz grono pedagogiczne szkoły.

 

Mamy nadzieję, że nowe możliwości zainspirują i zachęcą uczniów szkoły do nauki języków obcych. Nauka języków to przede wszystkim ćwiczenie koncentracji, pamięci, poszerzanie horyzontów a także ksztłtowanie świadomości społecznej i kulturalnej. To cenny kapitał, który znacząco może wpłynąć na budowanie przyszłości.

GALERIA