DZISIAJ ROZPOCZYNA SIĘ NARODOWY SPIS POWSZECHNY!

Ile osób mieszka w Polsce? Ile osób mieszka w Małopolsce? Ile w Naszej gminie? Odpowiedzmy na te pytania wspólnie, poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, który rozpoczyna się właśnie dziś - według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

 

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

Obowiązkiem spisowym objęte są:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa możliwy jest także telefoniczny „Spis na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo spisać.

Dla osób, które nie mają dostępu do internetu, w Urzędzie Gminy Słopnice utworzono stanowisko wyposażone w komputer, gdzie można dokonać samospisu.

Osoby, którenie będą mogły spisać się samodzielnie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:

  • wywiadu telefonicznego,
  • wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.

 

W przypadku wątpliwości i pytań można kontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym w Słopnicach. 

Gminne Biuro Spisowe w Słopnicach

34-615 Słopnice 911

Tel.:  (18) 33 47 426, (18) 33 47 412.

 

Chcesz sprawdzić jakie pytania pojawią się w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl.