ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Odpady komunalne ulegające biodegradacji („Bio”) to odpady powstające w gospodarstwie domowym podlegające tlenowemu lub beztlenowemu rozkładowi, zachodzącemu przy udziale mikroorganizmów. Inaczej mówiąc to odpady komunalne, które gniją np. odpadki kuchenne, resztki jedzenia, obierki z warzyw, trawa z pielęgnacji ogrodu, liście.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji zaleca się kompostować w kompostownikach na terenie nieruchomości. W zamian za to kompostowanie, Rada Gminy Słopnice zwalnia właścicieli nieruchomości z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie (ulga) ta wynosi 5 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać to zwolnienie należy złożyć do Urzędu Gminy deklarację informującą o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu odpadów ulegających biodegradacji.

Deklarację można pobrać ze strony https://bip.malopolska.pl/ugslopnice,a,1912981,oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html z sekcji załączniki. 

 

Osoby które nie chcą, nie mogą lub nie zdecydowały się na kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powinny:

  • we własnym zakresie zakupić foliowe worki koloru brązowego na odpady „Bio”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów winny być to worki koloru brązowego (oznaczone napisem „Bio”),
  • odebrać w Urzędzie Gminy w Słopnicach (pokój nr 7 – Podatki) kody kreskowe na worki z odpadami ulegającymi biodegradacji.

W przeciwnym razie wystawione worki nie będą odbierane przez firmę odbierajacą odpady komunlane. Na wystawiane do odbioru worki należy naklejać otrzymane kody kreskowe. Worki należy wystawiać w miejscach i terminach odbioru odpadów pozostałych.

 

Należy pamiętać, że do takiego worka wkładamy tylko i wyłącznie odpady ulegające biodegradacji, tj. takie które mogą być kompostowane – bez zanieczyszczeń np. bez woreczków foliowych.