Przejdź do stopki

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW!

Treść

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Słopnice, II piętro, pokój nr 12 - wzory deklaracji dostępne są w załączniku poniżej.

 

Na wysłanie deklaracji właściciel ma 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Każdy właściciel nieruchomości, bez względu na to czy składał już podobną ankietę wcześniej w Urzędzie, zobowiązany jest do złożenia deklaracji. Obowiązek ten wynika z Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Nie złożenie w terminie deklaracji podlegać będzie karze grzywny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące bazy, jak również wzory deklaracji znajdują się w załączniku poniżej.