CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW!

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Słopnice, II piętro, pokój nr 12 (wzór deklaracji dostępny pod adresem:  https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

 

Na wysłanie deklaracji będzie 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Każdy właściciel nieruchomości, bez względu na to czy składał już podobną ankietę wcześniej w Urzędzie, zobowiązany jest do złożenia deklaracji. Obowiązek ten wynika z Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.  Nie złożenie w terminie deklaracji podlegać będzie karze grzywny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące bazy, znajdują się w załączniku poniżej.

Tagi