KOLEJNY ODCINEK KANALIZACJI W SŁOPNICACH

Z początkiem września zakończono realizację prac związanych z rozbudową sieci kanalizacyjno-sanitarnej w osiedlach Pod Mogielicą. Chociaż termin realizacji robót zaplanowano dopiero na koniec listopada, prace ziemne zostały już zakończone.

Po oględzinach technicznych komisja dokonała odbioru prac. Zakres inwestycji obejmował wykonanie kolektorów ściekowych o łącznej długości 4,5 km. Nowe odcinki kanalizacji powstały w osiedlach: Kukuczki, Spądówka, Smagi,  Pierzchały, Leśne oraz Wróble. Pozwolą one na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z około 50 posesji. Wykonawcą zadania była firma „HYDROTECH PLUS” Karol Urbaniak z Pisarzowej. Całkowity koszt robót związanych z inwestycją wyniósł 1 224 622,43  z czego 995 627,99 zł., to kwota którą samorząd gminy Słopnice pozyskał w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).  Kolejnym krokiem umożliwiającym użytkowanie przedmiotowej kanalizacji będzie zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Limanowej. Zaraz po otrzymaniu informacji zwrotnej o odbiorze inwestycji, do właścicieli budynków zostanie rozesłana informacja o możliwości i warunkach podpięcia domostw do sieci kanalizacyjnej.  

Natomiast z początkiem października prawdopodobnie ruszy kolejny etap prac związanych z rozbudową gminnej kanalizacji sanitarnej w  Słopnicach. W Sołectwie Granice planowane jest stworzenie 5,8 km sieci. Efektem inwestycji będzie skanalizowanie kolejnych osiedli i przyłącz ponad 50 nowych nieruchomości. Koszt zadnia to blisko 1,5 mln zł., a jego umowny termin wykonania to koniec października 2022 roku. Wykonanie tego etapu prac podniesie wskaźnik skanalizowania miejscowości Słopnice do ponad 70%.

 

Dziękujemy właścicielom działek objętych robotami za cierpliwość, wyrozumiałość i rozsądne podejście do tematu budowy sieci kanalizacyjnej!

GALERIA