DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To ustanowione w latach 80. święto oświaty i szkolnictwa, upamiętniające powstanie w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej - pierwowzoru obecnego resortu edukacji.

Wszystkie placówki oświatowe działające na terenie Gminy Słopnice symbolicznie i w swoim gronie świętowały Dzień Eduakcji Narodowej. W spotkaniach uczestniczyła dyrekcja, grono pedagogiczne, oraz pracownicy administracyjni szkół. Nie zabrakło również programów artystycznych zaprezentowanych przez uczniów. Ze względu na panującą sytuację, uroczystości odbyły się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Spotkania były także dobrą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i sukcesów nauczycieli jakie odnieśli w pracy z wychowankami. Wyróżnieni nauczyciele oraz dyrektorzy otrzymali z rąk Wójta Gminy Adama Sołtysa oraz Sekretarz Gminy Anny Strug, ciepłe życzenia oraz nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, pracy organizacyjnej na rzecz szkoły oraz działalność kulturalną. Poszczególnym nauczycielom zostały także wręczone stopnie awansu zawodowego.

Nagrodę Wójta Gminy Słopnice otrzymali:

 • Renata Młynarczyk-Pach - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych           
 • Bożena Franczak - Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych            
 • Beata Kęska - Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych         
 • Urszula Kęska - Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych                
 • Agnieszka Curzydło-Podgórny - Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych  
 • Jolanta Pach - Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych    
 • Marek Mrózek - Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola            
 • Agata Knapik - Nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola   
 • Barbara Kuś - Nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
 • Mieczysław Tokarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
 • Agnieszka Tokarczyk - Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3
 • Adam Lachcik - Nauczuciel Szkoły Podstawowej Nr 4.                                    

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracownikom Oświaty składamy wyrazy uznania i szacunku za trud codziennej pracy wychowawczej i  pedagogicznej. Pragniemy podziękować za wysiłek i oddanie w przekazywaniu wiedzy oraz wartości, które wpływają na rozwój młodego pokolenia. Życzymy, aby wykonywana praca była powodem do dumy i poczucia dobrze spełnionej misji, a wdzięczność uczniów wynagradzała jej trudy.