Przejdź do stopki

BUDŻETOWA SESJA RADY GMINY

Treść

XXII Sesja Rady Gminy Słopnice odbyła się 29 grudnia i była ostatnim posiedzeniem w tym roku. Najważniejszym punktem obrad XXII Sesji Rady Gminy było przegłosowanie uchwał ustalających przyszłoroczny stan dochodów i wydatków Gminy Słopnice. Nowy budżet to ponad 39 mln zł po stronie dochodów i w zaokrągleniu 44 mln zł po stronie wydatków. Środki zabezpieczone na kontynuację inwestycji gminnych to prawie 14 mln zł oraz rezerwa w wysokości 300 tys. zł. W 2022 roku samorząd planuje kontynuować przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych i na to zadanie zabezpieczył środki w wysokości ok. 8 mln zł. Na infrastrukturę sanitacyjną w przyszłorocznym budżecie zaplanowano wydatkować 3,8 mln zł., wiąże się to z rozbudową oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji. W dalszym ciągu rozbudowywana będzie sieć wodociągowa, która wyposaży nowe budynki w wodę. Ponadto ważną inwestycją będzie termomodernizacja budynków szkół oraz laboratoria przyszłości. Samorząd planuje także wesprzeć budowę wieży widokowej na Mogielicy, zakup samochodu pożarniczego dla OSP oraz modernizację oświetlenia na stadionie KS Sokół Słopnice.  

Po uchwaleniu budżetu Wójt Gminy Adam Sołtys złożył sprawozdanie z działalności samorządu za rok 2021. Tradycyjnie w podsumowaniu znalazł się wykaz inwestycji gminnych, które pomimo pandemii udało się zrealizować w minionym roku. Warto podkreślić, że na tegoroczne inwestycje i remonty łącznie wydatkowano kwotę 6,8 mln zł. Wśród najważniejszych można wymienić: budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mogielica za kwotę 1 013 257,00 zł., rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację nawierzchni na drogach wewnętrznych i gminnych, łącznie 8,5 km dróg na kwotę 1 847 519,00 zł., modernizację nawierzchni tłuczniowych, termomodernizację budynku ośrodka zdrowia na kwotę 282 247,00 zł., termomodernizację budynków placówek oświatowych, która wyniosła łącznie 1 686, 782 zł., oraz instalację fotowoltaiczną w ZPO i SP3 na kwotę 197 045 zł.

Epidemia koronawirusa znacznie ograniczyła liczbę wydarzeń kulturalnych i sportowych w naszej gminie. Dotąd licznie odbywające się imprezy i wydarzenia musiały zostać częściowo odwołane. Do najważniejszych wydarzeń minionego roku można zaliczyć 77. rocznicę zrzutów alianckich na Dzielcu, Święto Odzyskania Niepodległości na Chyszówkach, Jubileusz Złotych Godów oraz XVII MEMP Kierat. Na zakończenie została zaprezentowana działalność stowarzyszeń, organizacji i fundacji działających w Gminie Słopnice. Sprawozdanie z działalności samorządu wójt Adam Sołtys zakończył podziękowaniem skierowanym w stronę wszystkich, którzy pomimo trudnej i niesprzyjającej sytuacji zaangażowali się w rozwój i życie społeczne Słopnic.

W sesji uczestniczył Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, który w swoim wystąpieniu odniósł się pozytywnie do sukcesów samorządu Gminy Słopnice oraz zadeklarował chęć dalszej współpracy.

Szczegóły zawarte w sprawozdaniu można poznać pobierając załącznik zamieszczony poniżej. 

Zdjęcia