Przejdź do stopki

KOMUNIKAT!!!

Treść

Szanowni Państwo, w związku z występującą suszą należy zwrócić szczególną uwagę na racjonalne korzystanie z wody. W związku z powyższym, wprowadza się zakaz używania wody z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania basenów i oczek wodnych na terenie Gminy Słopnice.

Do wszystkich apelujemy o rozsądne korzystanie z wody i stosowanie jej wyłącznie do celów bytowych. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Powyższe ma na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom stałego dostępu do wody pitnej.