Przejdź do stopki

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023

Treść

Edukację w roku szkolnym 2022/23 na terenie gminy Słopnice rozpocznie 1005 dzieci i młodzieży.

Do klas I-VIII uczęszczać będzie łącznie 667 osób podzielonych na 37 oddziałów, w tym 77 uczniów klas I. Największa liczba uczniów, bo aż 381 rozpocznie edukację w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach. Będą oni tworzyć 16 oddziałów. Zgodnie z aktualnymi danymi najmniej uczniów tj. 37 będzie w tym roku szkolnym uczyć się w Szkole Podstawowej nr 4.

Najmłodsze dzieci tj. w wieku 3-6 lat rozpoczynające naukę w przedszkolach oraz klasach „zerowych”, w liczbie 338 utworzą łącznie 14 oddziałów. Najwięcej przedszkolaków uczęszczać będzie do przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych - 223 dzieci. Natomiast do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach Górnych uczęszczać będzie 75 dzieci, które utworzą 3 oddziały. Dwa oddziały przedszkolne dla 40 przedszkolaków będą funkcjonować w Szkole Podstawowej Nr 3.

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w czwartek, 1 września 2022 r. i zakończą w piątek, 23 czerwca 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa  od 23 do 31 grudnia 2022 r., przerwa wiosenna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. Termin ferii zimowych w województwie małopolskim wypada 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w terminie 23-25 maja.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty, przedszkolakom, uczniom i rodzicom życzymy owocnej pracy oraz spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2022/2023. Mamy nadzieję, że pomimo wielu zawirowań w latach ubiegłych między innymi pandemii, a także trwającej wojny w Ukrainie, rozpoczynający się rok szkolny upłynie w dobrej i radosnej atmosferze.

Warto nadmienić, że w czasie wakacji na terenie placówek oświatowych prowadzone były roboty remontowe. W budynku Zespołu Placówek Oświatowych zakres wykonanych prac obejmował:

  • częściową wymianę stolarki drzwiowej,
  • wymianę rynien i rur spustowych,
  • wymianę podsufitków,
  • wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku,
  • malowanie elewacji budynku.

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola:

  • drobne roboty w zakresie elewacji budynku (wykonanie cokołu wokół budynku z tynku żywicznego mozaikowego),
  • wymiana zniszczonych elementów okładzin schodów przy wejściach bocznych.

Szkoła Podstawowa nr 3:

  • drobne roboty w zakresie elewacji budynku (wykonanie cokołu wokół budynku z tynku żywicznego mozaikowego),
  • wykonanie opaski z kostki brukowe tylnej części budynku,
  • wykonanie obróbek blacharskich kominów na budynku szkoły.