Przejdź do stopki

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO!

Treść

W związku ze zmianą Banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Słopnice oraz podległych jej jednostek organizacyjnych informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. zmianie uległ numer rachunku bankowego, na który uiszczana jest opłata skarbowa.

Aktualny numer rachunku:


Bank Spółdzielczy w Limanowej

77 8804 0000 0060 0014 3547 0004


Ponadto, prosimy o zwracanie uwagi na numery rachunków bankowych przy dokonywaniu wszelkich płatności do urzędu gminy, ponieważ indywidualne rachunki bankowe dotyczące poszczególnych należności również ulegną zmianie.