Przejdź do stopki

ORGANIZACJA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2024

Treść

W okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

Urząd Gminy w Słopnicach informuje, że kwalifikacja wojskowa rocznika 2005 i starszych, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii wojskowej odbywa się dla powiatu limanowskiego w dniach od 5 lutego do 20 marca 2024 rok,

dla Gminy Słopnice w dniach od 14 do 15 marca 2024 r.

Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie: 34-654 Pisarzowa – budynek Wiejskiej Świetlicy w Pisarzowej (obok cmentarza Parafialnego Pisarzowa, lokal nie posiada numeru budynku).

  • Kwalifikacja wojskowa kobiet:

18 – 19 marca 2024 r.

  • Dzień rezerwowy:

20 marca 2024 r.

  • Czas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Limanowskiego:

12.00 – 17.00.

Do każdej osoby zostaną przed  ww. terminem wysłane wezwania  obowiązkowego wstawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W przypadku braku czasu zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, można zgłaszać się do kwalifikacji wojskowej w dowolnych dniach tj.: od 5 lutego do 20 marca 2024 r.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  2. Dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (świadectwa, zaświadczenia) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy).

STAWIENNICTWO DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ JEST OBOWIĄZKOWE!

Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2024  r. otrzyma imienne wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może zostać nałożona kara grzywny w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.    

 

Pliki

obwieszczenie-2024.pdf 244.16 KB