Przejdź do stopki

GMINNE ELIMINACJE OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

Treść

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz techniki pożarniczej, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem Turnieju jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy współpracy m.in. Państwowej Straży Pożarnej i samorządów lokalnych. Eliminacje gminne OTWP w Słopnicach, zostały przeprowadzone  w dniu 22 marca br., w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach. Z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej eliminacje gminne prowadził Pan Marcin Kuźma.

Eliminacje rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I grupa - uczniowie szkół podstawowych klas I- IV,
 • II grupa - uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII.

Choć zakres wymaganej wiedzy jest ogromny, turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. W sumie w eliminacjach gminnych brało udział 46 uczestników.

Eliminacje odbywały się dwuetapowo:

- część pierwsza: eliminacje pisemne – uczestnicy musieli rozwiązać test złożony z 50 pytań,

- część druga: eliminacje ustne – pięć osób które najlepiej napisało test pisemny, odpowiadało na pytania ustne.

Po eliminacjach pisemnych – do części ustnej zakwalifikowali się:

w I grupie wiekowej (klasy I – IV):

 • Patryk Kula – Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach,
 • Stanisław Michura – Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach,
 • Tomasz Dudzik – Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach,
 • Tomasz Banach – Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach,
 • Jan Szczecina – Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach.

w II grupie wiekowej (klasy V-VIII):

 • Paweł Goliński – Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach,
 • Filip Kula – Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach,
 • Klaudia Florek – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola,
 • Karol Ryż – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola,
 • Grzegorz Nawalaniec – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach,
 • Julia Juszczak – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach.

 

 

W eliminacjach ustnych zwyciężyli:

w I grupie:

 • I miejsce: Patryk Kula,
 • II miejsce: Stanisław Michura,

w II grupie wiekowej:

 • I miejsce: Grzegorz Nawalaniec,
 • II miejsce: Filip Kula.

 

 

Zwycięzcy konkursu z etapu gminnego będą reprezentowali Gminę Słopnice w eliminacjach powiatowych OTWP. Najlepsi uczestnicy konkursu na etapie gminnym otrzymali upominki rzeczowe w postaci książek, gier planszowych, puzzli ufundowanych przez gminę Słopnice.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom życzymy sukcesów w kolejnych etapach turnieju!  

Zdjęcia