Przejdź do stopki

PRZYPOMNIENIE ZASAD PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Treść

Przypominamy mieszkańcom gminy Słopnice i przedsiębiorcom na terenie naszej gminy o prawidłowej i rzetelnej segregacji odpadów komunalnych, tak aby w workach przeznaczonych do odpowiedniej frakcji znajdowały się odpady zgodnie z zasadami segregacji.

Podkreślić należy, że nieprawidłowa segregacja odpadów wpływa na zwiększenie ponoszonych kosztów przez gminę. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców gminy i przedsiębiorców zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane oraz worków przeznaczonych na inne odpady np. papieru, plastiku, szkła, metalu zwiększa ilość odpadów zmieszanych, które trafiają na składowisko, ma to bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do osiągnięcia wskaźników dotyczących: przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, który za rok 2024 r. ma wynieść 45 %  i ograniczenia masy odpadów zmieszanych, trafiających na składowiska. Dlatego tak ważna jest prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w naszych domach, firmach.

Kliknij poniżej

 

SEGREGACJA ODPADÓW NA CMENTARZACH

W najbliższą sobotę na Cmentarzu w Słopnicach Dolnych przeżywać będziemy Letni Dzień Zmarłych to czas, kiedy odwiedzamy i porządkujemy groby naszych bliskich zmarłych na cmentarzach. Przy tej okazji przypominamy zasady dotyczące segregacji odpadów na terenie cmentarza.

Przede wszystkim:

  • zamiast kupować nowe znicze, wymień wkłady w tych, które już zdobią grób,
  • odpady zielone „BIO” typu: trawa, suche kwiaty doniczkowe, gałęzie, liście, świeże wiązanki pozbawione plastikowych elementów umieszczamy w boksie w górnej części cmentarza a NIE w czarnych pojemnikach,
  • sztuczne wiązanki, znicze i wkłady mocno zabrudzone wyrzucamy do pojemników na odpady zmieszane (kolor czarny),
  • do pojemników na szkło (kolor zielony) należy wrzucać znicze szklane, pozbawione metalowych lub plastikowych elementów oraz wkładu,
  • do pojemników na plastik/metal (kolor żółty) należy wrzucać plastikowe i metalowe elementy znicza, wypalone wkłady, folie opakowaniowe, doniczki z tworzyw sztucznych bez ziemi, elementy plastikowe z wieńców.

Więcej informacji na temat odpadów komunalnych tutaj.