Przejdź do stopki

„JAK DZIADKI GODALI” - WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE NA GADKĘ!

Treść

Gminny konkurs na gadkę przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców naszej miejscowości: od dzieci, uczniów po młodzież, dorosłych i seniorów. Organizatorami konkursu są Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach i Zespół Regionalny „Mali Słopniczanie”. Celem wydarzenia jest promowanie kultury naszego regionu, pielęgnowanie i przekazywanie pokoleniom regionalnej odmiany języka, kształcenie poczucia własnej tożsamości i przynależności do społeczności lokalnej oraz zebranie materiałów do publikacji „Słownika gwary mieszkańców Słopnic”.

Każdy chętny zgłasza swój udział poprzez wypełnienie karty zgłoszeń (zał. nr 1) do regulaminu konkursu. Wypełnioną kartę zgłoszeń należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach lub przesłać na adres mailowy biblioteka@slopnice.pl. Do prezentowanej gadki należy dołączyć pisemny wykaz słownictwa gwarowego (zał. nr 2 do regulaminu konkursu).

Termin zgłoszenia: 29 maja 2024 r. (tj. wtorek).

Termin konkursu: 4 czerwiec 2024 r. (tj. wtorek), godz. 9.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach (obok stadionu sportowego).

Pobierz Regulamin konkursu „Jak dziadki godali”.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!  

 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach

Fot. Krystian Jaworz